menu-icon
Infratechniek
Infratechniek

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk thema voor Kanters. Met diverse interne projecten geven we er invulling aan, maar verreweg de grootste winst behalen we met onze duurzame aanpak.

Van zuinige auto’s tot aan kilometerbegrenzing en Het Nieuwe Rijden: we doen er alles aan om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat doen we niet alleen door bewuste keuzes voor duurzaamheid, maar óók door het bewustzijn rond dit thema te vergroten. Houden we jaarlijks 6 schriftelijke en 6 mondelinge toolboxen waarin dit onderwerp een terugkerend item is.

Duurzame aanpak
MVO betekent voor ons dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het opleveren van projecten die een ‘duurzame kwaliteit’ hebben. Onze adviezen zijn altijd toekomstbestendig en de materialen die we gebruiken zijn – in overleg – zo duurzaam mogelijk. Dat garandeert een veel langere levenscyclus van uw project.

Zo verminderen we onze gezamenlijke belasting van het milieu en helpen we u bij het invullen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om onze inspanningen en resultaten meetbaar en zichtbaar te maken, vinden we certificering belangrijk. Zo hebben we in maart 2018 de hercertificering voor de MVO Prestatieladder niveau 3 behaald, en in februari 2018 de hercertificering voor CO2-prestatieladder niveau 3.

Ananz, verpleeghuis en dagbesteding voor ouderen
Volledige nieuwbouw voor Zorgcomplex Berkenheuvel

Voor zorgcomplex de Berkenheuvel in Geldrop hebben we een renovatie en alle onder- en bovengrondse werkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd.

Stichting Laurentius Ziekenhuis
Aanleg van de terreininrichting Laurentius ziekenhuis te Roermond

Het bouw en woonrijp maken van fase Q3 2017 van het project Aanleg terreininrichting Laurentius ziekenhuis Roermond.

Stichting Lunetzorg
Woonpark Eckartdal in Eindhoven: complete aanleg zorgterrein

Bij woonpark Eckartdal in Eindhoven (onderdeel Lunetzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzorgden we de totale aanleg van het terrein. Van ontwerp tot realisatie, het volledige traject werd aan ons toevertrouwd.

St. Anna Ziekenhuis
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop: vernieuwing buitenterrein

Bij het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop vernieuwde Kanters het volledige buitenterrein. Dat deden we in vier hoofdfasen en 29 subfasen.

Ananz, verpleeghuis en dagbesteding voor ouderen
Volledige nieuwbouw voor Zorgcomplex Berkenheuvel

Voor zorgcomplex de Berkenheuvel in Geldrop hebben we een renovatie en alle onder- en bovengrondse werkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd.

Stichting Laurentius Ziekenhuis
Aanleg van de terreininrichting Laurentius ziekenhuis te Roermond

Het bouw en woonrijp maken van fase Q3 2017 van het project Aanleg terreininrichting Laurentius ziekenhuis Roermond.

Stichting Lunetzorg
Woonpark Eckartdal in Eindhoven: complete aanleg zorgterrein

Bij woonpark Eckartdal in Eindhoven (onderdeel Lunetzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzorgden we de totale aanleg van het terrein. Van ontwerp tot realisatie, het volledige traject werd aan ons toevertrouwd.

St. Anna Ziekenhuis
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop: vernieuwing buitenterrein

Bij het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop vernieuwde Kanters het volledige buitenterrein. Dat deden we in vier hoofdfasen en 29 subfasen.