menu-icon
Infratechniek
Infratechniek

Woonpark Eckartdal in Eindhoven: complete aanleg zorgterrein

Bij woonpark Eckartdal in Eindhoven (onderdeel Lunetzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzorgden we de totale aanleg van het terrein. Van ontwerp tot realisatie, het volledige traject werd aan ons toevertrouwd. De werkzaamheden hebben we opgesplitst in onder- en bovengrondse werkzaamheden.

Ondergronds
Deze opdracht was vooral bijzonder door de ligging van het woonpark in het beschermingsgebied van de rivier de Dommel. In ons plangebied was het toepassen van bemaling niet toegestaan. Daarom is besloten om te werken met een zogenaamde grindkoffer onder het riool. Daarna kan een riool ‘droog’ worden aangelegd en is een bemalingssysteem niet nodig. Behalve riolering legden we voor Eckartdal ook de voedingskabels voor de openbare verlichting aan.

Bovengronds
Bovengronds verzorgden we asfaltverharding met een speciale deklaag en diverse soorten klinker- en tegelverhardingen. Ter afronding plaatsten we verlichting en straatmeubilair, zoals zitbanken, afvalbakken en afzetpalen.

“Kanters is een betrouwbare partner: oplossings- en servicegericht.”
– Dhr. Keijzer, Projectleider (cluster Huisvesting en Bouwzaken)